Etikai Kódex

A Kovács Ügyvédi Iroda a jogi szolgáltatásokkal kapcsolatos tevékenységei során a hatályos ügyvédi törvény és ügyvédi etikai szabályzat normái szerint jár el, ennek tartalmáról, a legfontosabb szabályokról az alábbiakban tájékoztatja ügyfeleit:

 • az ügyvéd a hivatásának gyakorlásával – törvényes eszközökkel és módon – elősegíti megbízója jogainak érvényesítését és kötelezettségeinek teljesítését;
 • az ügyvéd közreműködik abban, hogy az ellenérdekű felek a jogvitáikat megegyezéssel intézzék el;
 • az ügyvéd a Magyar Köztársaság valamennyi bírósága és hatósága előtt eljárhat;
 • az ügyvéd minden ügyben elláthatja a megbízó jogi képviseletét;
 • az ügyvéd tevékenysége gyakorlása során szabad és független;
 • az ügyvéd nem vállalhat olyan kötelezettséget, amely ügyvédi függetlenségét veszélyezteti;
 • az ügyvédnek hivatását a legjobb tudása szerint, lelkiismeretesen, a jogszabályok megtartásával kell gyakorolnia;
 • az ügyvéd tevékenységében köteles mindenkor az ügyvédi hivatáshoz méltó magatartást tanúsítani;
 • az ügyvéd nem működhet közre, ha a közreműködését olyan jogügylethez kérik, amely jogszabályba ütközik, vagy jogszabály megkerülésére irányul;
 • ügyvédet mindenki szabadon választhat;
 • az ügyvéd képviseli az ügyfelét, büntetőügyben védelmet lát el, jogi tanácsot ad;
 • az ügyvéd szerződést, beadványt, más iratot készít;
 • az ügyvédi munka egyik legfontosabb pillére az ügyfelekhez fűződő bizalmi viszony kialakítása, fenntartása (ennek érdekében az ügyvédi iroda munkatársai felelősséggel tartoznak az ügyfelek személyes adatainak védelméért, illetve a tudomásukra jutott ügyvédi titkokat kötelesek megőrizni);
 • az ügyvédi iroda ügyfelei személyes adatait az ügyfelek hozzájárulásával, csak és kizárólag célhoz kötötten rögzíti és tárolja.
JSN Epic template designed by JoomlaShine.com